Допомога При Народж...
 
Notifications
Clear all
Допомога При Народженні Дитини: Як Зміниться Виплата
Допомога При Народженні Дитини: Як Зміниться Виплата
Group: Registered
Joined: 2023-04-18
New Member

About Me

Стосовно залежності розміру допомоги від обсягу виконуваної роботи, то в спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11 червня 2001 року «Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки» роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому, на думку Міністерства освіти та науки України та Профспілки працівників освіти та науки лист Міністерства освіти і науки від 11.06.2001 № 1/9-223, № 02-8/267 "Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки" , виплата допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. Адже законодавство, яке дозволяє надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки. І виплачують її у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки. До того ж, як роз'яснили Міністерство охорони здоров’я та Профспілка працівників охорони здоров’я України у листі від 23.03.2012 № 10.01.67/773, № 03-93 "Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення", допомогу на оздоровлення виплачують за основним місцем роботи працівника у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).  
Водночас для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Для медичних та фармацевтичних працівників надання допомоги на оздоровлення гарантовано абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Із 01.07.2013 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від від 20.03.2013 № 174 "Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів" для працівників таких закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, і працюють з живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, де перебувають такі хворі, допомога на оздоровлення також має обов’язковий характер крім тих, кому її виплачують за постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». До такої категорії якраз потрапляють професіонали з вищою немедичною освітою, молодший медичний персонал, прибиральники приміщень, https://ukrainatoday.com.ua у яких перебувають хворі на туберкульоз. № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я" біологи, бактеріологи, хіміки та інші.  
Міністерства охорони здоров’я від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" , навіть якщо вони її мають. Такий її розмір призначають жінкам, котрі не мають джерел доходів. Такий же розмір виплат передбачено на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Це передбачено частиною 1 статті 57 Закону України «Про освіту» та пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту». Проте у випадку, коли за основним місцем роботи жінка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і одночасно виявила бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою, за якою вона працювала до відпустки і яка зберігається за нею на період перебування у такій відпустці, укладення окремого трудового договору за сумісництвом законодавством не передбачено. І незалежно від того, змінював державний службовець місце роботи чи ні, він має право на отримання таких коштів лише один раз.  
Після того, як гроші надійдуть на спецрахунок, витратити їх батьки зможуть лише на дитячий одяг та взуття, гігієнічні засоби для дітей та породіль, текстиль, іграшки. Ця сума не залежить від кількості дітей в сім'ї і виплачується протягом 3-х років. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. Але надавати її планують, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу не перевищуватиме 15% від загального розміру такої допомоги. У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається.Рішення про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Тому вчителька, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, має право у зв'язку з роботою на умовах неповного робочого часу на щорічну відпустку. Тому норма щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам тільки за місцем основної роботи не може стосуватися випадків, що стосуються роботи жінок у період перебування у відпустці для догляду за дитиною на умовах неповного робочого часу.

Location

Occupation

https://ukrainatoday.com.ua
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: